Thế giới cup online có xổ số nào?

Xổ số 6

Xổ số là một trong những xổ số thế giới. Người chơi phải chọn 6 con số từ 1 đến 49. Nếu chúng khớp với tất cả 6 con số, chúng sẽ giành được giải thưởng.

Xổ số lớn

Xổ số lớn là một loại xổ số thế giới. Người chơi phải chọn 5 con số từ 1 đến 50 và 2 con số đặc biệt từ 1 đến 12. Nếu chúng khớp với tất cả 5 số và 2 số đặc biệt, chúng sẽ giành được giải thưởng.

Sắp xếp ba

Xếp thứ ba là xổ số thế giới. Người chơi cần chọn 3 con số từ 0 đến 9. Nếu chúng khớp với thứ tự của 3 con số, chúng sẽ giành được giải thưởng.

Hai màu

Bóng hai màu là một loại xổ số thế giới dành cho hai giải thưởng. Người chơi phải chọn 6 màu đỏ từ 1 đến 33 và 1 màu xanh từ 1 đến 16. Nếu chúng khớp với 6 màu đỏ và 1 màu xanh, chúng sẽ giành được giải thưởng. Nếu chúng khớp với tất cả 6 chiếc đỏ, chúng sẽ thắng giải thứ hai.

Bảy ngôi SAO màu

Bảy ngôi SAO là một xổ số xổ số lớn, cung cấp nhiều cách để giành chiến thắng. Người chơi cần chọn 7 con số từ 1 đến 30. Nếu chúng khớp với tất cả 7 con số, chúng sẽ giành được giải thưởng. Có rất nhiều cách khác để thắng giải, bao gồm việc kết hợp 6, 5 hoặc 4 con số.

By awei